Winkelwagen Geen producten

Privacy

De website www.amiqure.nl is eigendom van AmiQure b.v.; kantooradres Leeuwstraat 14, 3318 VD  te Dordrecht. Het postadres is Postbus 9100, 3301 AC  Dordrecht. Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24352491 en het BTW-nummer is NL812367388B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert. Daarnaast slaan wij uw persoonsgegevens op voor de correcte afhandeling van uw bestelling. Alle verkregen informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert; dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte pagina's en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: per mail contact@amiqure.nl, per telefoon 084 8311407 of per post (zie postadres)

Over communicatie per e-mail: Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.
Aanvullende informatie Privacy Policy
Persoonlijke gegevens: AmiQure B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Wet op de Persoonsregistratie. Uw persoonlijke gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken.
Klantenaccount: De gegevens in uw account kunt u te allen tijde inzien en/of wijzigen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van uw account, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij uw account deactiveren en uw gegevens wissen.
Nieuwsbrief: Wij gebruiken uw gegevens voor het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven. In het bestelproces kunt u aangeven of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres zal dan uit onze nieuwsbriefdatabase worden verwijderd. Mocht u problemen ondervinden bij het uitschrijven, dan kunt u via het klantenservice-formulier contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan uitschrijven.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Indien u nog vragen heeft met betrekking tot onze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Alle bedragen zijn  inclusief  BTW    Powered by CCV Shop webwinkel
Leuk dat u onze website bezoekt.

Bestellen via onze website biedt de volgende voordelen:

  Heeft u vragen of opmerkingen, laat dan een berichtje voor ons achter (rechtsonder) of vul het contactformulier.